Tips og tricks til at reducere jeres klimaaftryk som virksomhed

Som virksomhedsejer er der mange ting, du skal have styr på. Markedsføring, analyse og forretningsplaner. Samtidig fylder den grønne dagsorden stadig mere i hverdagen. Det er vigtigt at tage hensyn til klimaet – især når du driver virksomhed. Derfor kan du med fordel overveje, hvordan du på forskellige måder kan inddrage klimahensynet i din virksomhedsdrift. Du kan for eksempel lægge nogle flere tanker i jeres esg-strategi og arbejde mere med net zero. Dette kan eksempelvis involvere en klimaskov. Læs mere om dette i denne guide.

Benyt jer af en klimaskov

En klimaskov er en skov, der er plantet med det formål at reducere en virksomheds CO2-aftryk. Det er altså en måde, hvorpå du som virksomhedsejer kan kompensere for den CO2, der udledes i forbindelse med driften af dit firma. En klimaskov rejser naturligvis også mange spørgsmål, for kan den for eksempel benyttes i forbindelse med net-zero mål under Science Based Target initiative? Ifølge Science Based Target Initiatitive skal du som virksomhedsejer først og fremmest fokusere på at nedbringe virksomhedens egne udledninger af CO2. Derefter kan du overveje klimakompensation, og her er klimaskove accepteret som et effektivt redskab for at blive klimaneutral og dermed nå net zero.

Hvad er en ESG-strategi?

Når det gælder om at blive mere klimaneutral og måske nå net zero, kan det også være en god idé at kigge på din virksomheds esg-strategi. Bogstaverne i en esg-strategi står for environmental, social og governance. Det er altså en måde at måle på, hvordan din virksomhed påvirker verden og klimaet inden for de tre områder. For at have en succesfuld esg-strategi, skal du dermed både tænke over, hvordan din virksomhed påvirker miljø, samfund og ledelse. Det er altså en glimrende tilgang, hvis du gerne vil skabe en mere bæredygtig og klimaneutral virksomhed, som du med fordel kan implementere.