Spændende muligheder for vegetation

Har du grønne fingre, og elsker at befærde dig i haven mere end noget andet? Så kan det være du samtidig også er interesseret i hvilke typer vegetation, der kan anlægges uden for en almindelig villakvarters-have. Herunder får du tre gode forklaringer på netop typer af vegetation, der ikke typisk findes i almindelige haver!

Vand- og vådvegetation

I navnet ligger størstedelen af forklaringen på denne type vegetation, men der er alligevel yderligere i det. Våd- og vandvegetation er forsøg på at hindre ødelæggelser som erosion af kanaler og bredder ved storme, stærk strøm og vandstigninger. Dette kan gøres på flere måder, alt efter hvilken effekt der ønskes, men generelt er der foruden beskyttelsen også ved vand- og vådvegetation, som for eksempel en flydeø, et bidrag til rensning af vand og næringsstofreduktion, samt forbedring af vandkvaliteten.

Grønne tage

Endnu engang er vegetationsformen nemt angivet i betegnelsen, men grønne tage er helt generelt en klimavenlig tagløsning. Taget kan holde på op mod 60-70% af det regnvand, der falder ned på det, og det vil dermed holde vandet ude af kloaksystemer, der ellers kan blive belastede ved kraftige regnskyl. Grønne tage er ofte beplantede med sedumurter, og bidrager dermed også til en større biodiversitet i bybilledet. Generelt er en større biodiversitet yderst ønsket, da det giver levegrund for flere forskellige typer dyr, planter og lignende.

Plantemåtter

Sidstnævnte kaldes også for vegationsmåtter, og består af forskellige typer færdigt kultiverede blomsterarter, prydgræsser, stauder eller græs. Disse kan bestilles, særligt til beplantning i bede, rundkørsler, vejheller, rabatter, foran kontorer, restauranter og mange andre steder, med specificerede planter. Ønskes der dermed primært eller udelukkende en type beplantning er det muligt. Desuden fås disse i forskellige og unikke mål, således at de plantemåtterne kan passe ind til lige det område, man nu engang har i tankerne.