Sådan skaffer du billigt fibernet til hjemmet

Leder du med lys og lygte efter det billigste internet, som samtidig kan trække hjemmets behov for netadgang. Det kræver en stabil og stærk forbindelse at trække ordentlig og hurtigt fibernet til en husstand. Der skal opfyldes forskellige behov. Måske spiller dine børn computer, ser film og serie, mens du selv udnytter nettet til et par timers hjemmearbejde.

Sammenlign billigste internet

For at finde frem til en løsning, der både byder på fornuftig forbindelse og en billig løsning, bør du sammenlign billigste internet med hinanden. Find forskellige udbyder og gå i dybden med at undersøge, hvad de hver især kan tilbyde dig som kunde.

Når du skal lede efter ny billig fibernet, bør du spore dig ind på, hvad du er ked af ved din nuværende netforbindelse. Er det for langsomt, bør du skaffe tal på, hvad ”for langsomt” betyder for dig. Søg på nettet efter en ”speedtest”. Flere hjemmesider udbyder en speedtest af din netforbindelse. Den vil give dig præcise tal på din nuværende forbindelses hastighed. Tallene kan du benytte, når du skal undersøge andre fibernet. Du kan få flere tal, bl.a. downloadhastighed og uploadhastighed. Test internetforbindelse på forskellige tidspunkter i løbet af dagen for at gå en gennemsnitlig vurdering. Det kan nemlig variere, hvor hurtig forbindelsen kan være.

Forstå dit internet

Internetforbindelse handler om at sende data afsted. Det sker via kabelnetværk og trådløse forbindelser. Antal data, der maksimalt kan sendes igennem på samme tid, afhænger af båndbredden, der er tilgængelig. Sagt på en anden måde, determinere den mængde båndbredde, du har tilgængelig, hvor hurtig dit internet kan køre. Båndbredde måles i Mbps, og jo højere et tal, din internetudbyder kan give, jo hurtigere burde din internetforbindelses upload- og downloadhastighed være.

Det kan altså kræve en smule energi at sætte sig ind i sin internetforbindelse, men anstrengelsen nu vil spare dig for frustrationer i fremtiden!